Oferta

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Oferujemy Państwu obsługę następujących jednostek gospodarczych:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółki osobowe-jawna, partnerska, komandytowa,
 • spółki kapitałowe: akcyjna oraz z o.o.

Zakres oferowanych usług:
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego dla osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie biznes planów dla osób starających się o fundusze unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • zeznania roczne dla osób fizycznych z dochodów osiąganych w kraju i za granicą,
 • wnioski o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych.

Wszystkie deklaracje do urzędu skarbowego i zgłoszenia do ZUS wysyłane są za klienta elektroniczne.

Dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą oferujemy bezpłatnie:
 • bezpłatne doradztwo odnośnie wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • bezpłatne wypełnienie dokumentów w celu zarejestrowania firmy w Urzędzie Miasta i Urzędzie Skarbowym,
 • bezpłatne zgłoszenie elektroniczne do obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS.